UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


FINANSINĖS ataskaitos-auditas, RAS ataskaitos


2020
2020 ŠILUMA RAS ataskaitos.xlsx
2020 VANDUOAudito _Ataskaita ŠILUMA-1.pdf
Audito _Ataskaita ŠILUMA-1.pdf
Audito ataskaita VANDUO.pdf
2020 M. AUDITO ATASKAITOS KOPIJA, 1 KOMPL.
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, (balansas , kitos)

2019
RAS-2019 ataskaitos (vandens sektorius).xlsx

RAS -2019 ataskaitos (šilumos sektorius).xlsx
FINANSINĖ ataskait-2019.pdf
UAB Nemenčinės komunalininkas 2019 m. audito ataskata.pdf

2018
2018 m. Nepriklausomo audito išvada... VANDUO

2018 m. Auditoriaus išvada-ŠILUMA
Ataskaitos už metus, (balansas, pelno-nuostolio, pinigų srautų ir kitos).pdf
2018 m. Auditoriaus išvada...Finansinių ataskaitų

2017
VANDUO_Auditoriaus ataskaita2017.doc

ŠILUMA_Auditoriaus ataskaita2017.doc
FINANSINĖS ataskaitos už metus, 2017.12.31.docx

2017 m. metinės finansinių audito ataskaita-.docx
balansas, pelno(nuostolių)ataskaita.docx
2017 RAS Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką_0924.xlsx
Nemencine_Silumos ataskaitos 2017 Ras.xlsx

2016
Balansas 2016 m.xls

Metinė ataskaita 2016..doc
2016 m. metinės finansinių ataskaitų audito ataskaita.doc
2016 Metinė atskaitomybė RAS vanduo.xlsx
2016 Metinė atskaitomybė RAS ŠILUMA.xlsx
2016m. reguliojamos veiklos ataskaitos auditoriaus išvada.doc


FINANSINIŲ METŲ ŠILUMOS IR VANDENS TIEKIMO VEIKLKOS SĄNAUDOS
2020 m. audituotos šilumos sąnaudos(RAS).xlsx
2019 m. audituotos šilumos sąnaudos-1.xlsx
Šilumos tiekimo sąnaudos 2018m.
Šilumos tiekimo sąnaudos 2017m.
Šilumos tiekimo sąnaudos 2016m.

REGULIUOJAMOS APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS, AUDITO ATASKAITA

2018
Vanduo- RAS aprašas

Šiluma- RAS aprašas
RAS 2018 VANDUO.xlsx
RAS 2018 ŠILUMA.xlsx

2019
Sistemos aprasas RV_VANDUO.pdf
sistemos aprašas RV ŠILUMA.pdf
RVP-Ataskaita audito -Vanduo.pdf

RVP- audito ataskaita_Siluma.pdf

2020
RVA ataskaitos siluma 2020 (Nemencine).xlsx
RVA ataskaita Vanduo-2020.xlsx
2020 RVA aprašas- VANDUO.pdf
RAS aprašas ŠILUMA (2021-07).pdf

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Liepa 2022
7
Ketvirtadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.