UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77

Pasirašyta papildomų darbų rangos sutartis
Projekte numatyti darbai vykdomi pagal 2012-04-12 Rangos sutartį Nr.12/782-R „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (Zujūnų, D.Riešės ir M.Riešės gyv.)“ (toliau - Rangos sutartis) pasirašytą tarp UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „KRS“. Rangos sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog vadovaujantis 2010-10-29 UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 10/998 ir 2013-10-21 UAB „Vilniaus vandenys“ raštu Nr. 6-7582 (1.20-04) „Dėl prisijungimo sąlygų plečiant nuotekų tinklus D. Riešėje ir Riešės gyv.“, būtina D. Riešės kaime atlikti papildomus, Rangos sutartyje nenumatytus darbus ir kurių neatlikus, Rangos sutartis nebus pilnai įgyvendinta, t.y. susiklostė nenumatytos aplinkybės, kurios įtakojo, jog D.Riešės kaime būtina įrengti 2,46 km daugiau nuotekų tinklų nei buvo numatyta projekto paraiškos rengimo metu.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, buvo vykdomas papildomų darbų pirkimas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (D.Riešės k.). Papildomi darbai“ ir 2014-09-24 pasirašyta Rangos sutartis Nr. 14/934-R su UAB „KRS“. Sutarties vertė 1 929 950,00 Lt su PVM. Papildomų darbų išlaidos bus finansuojamos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lėšomis.
Įvertinus 2014-09-24 pasirašytoje papildomų darbų rangos sutartyje įtvirtintas darbų apimtis, nustatyta, jog pagal bendrą planą viso projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 15 km vandentiekio (Zujūnų gyv.) ir 42,96 km nuotekų tinklų (Riešėje - apie 13 km, D. Riešėje - apie 9,96 km, Zujūnuose - apie 20 km). Nuo statybos darbų pradžios, t.y. nuo 2012 m. gegužės mėn. 23 d., jau yra nutiesta 36,14 km (84,12 %) magistralinių nuotekų tinklų ir 10,30 km (68,67 %) vandentiekio tinklų.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2015 m. II ketvirtis
Rangos darbus pagal 2012-04-12 Rangos sutartį Nr.12/782-R „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (Zujūnų, D.Riešės ir M.Riešės gyv.)“ buvo planuota užbaigti iki 2015-01-23. Tačiau atsiradus papildomų darbų apimtims D. Riešės kaime, darbų vykdymo terminą numatyta pratęsti iki 2015-06-30.

Darbai – be pavojingų incidentų
Rangovo UAB „KRS“ projektų vadovas J. Janušas praneša, kad D. Riešėje ir Riešėje jau yra pakloti visi magistraliniai nuotekų tinklai ir pastatytos siurblinės. Liko pabaigti nuotekų siurblinių automatizavimo darbus bei sutvarkyti gerbūvį, yra ruošiami dokumentai objekto pridavimui.
„Vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbus laikomasi saugumo technikos reikalavimų. Nuo statybos darbų pradžios neįvyko pavojingų incidentų turėjusių ar galinčių daryti įtaką gamtos apsaugai, vykdomi darbai bus sėkmingai užbaigti. Taip pat rūpinamasi gyventojais, vykdant darbus, sudaromos tinkamos sąlygos privažiuoti iki namų, arba iš anksto informuojama ir suderinamas laikas, kuriuo privažiuoti nebus įmanoma“, - sakė J. Janušas.

Bus suteikta galimybė pagerinti savo buitį
Nors centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais bus galima naudotis tik visiškai užbaigus statybos darbus ir gavus statybos užbaigimo aktą, gyventojai jau dabar gali planuoti prisijungimus ir atitinkamai ruoštis.
Prisijungimui vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos projekto lėšomis bus įrengtos iki gyventojų sklypų ribos, todėl gyventojams lieka savo lėšomis nusitiesti vamzdynus iki gyvenamųjų namų. Įvadų iki namo projektavimu turi pasirūpinti patys gyventojai, projektus galima užsisakyti projektus rengiančiose bendrovėse. Taigi, visi norintys pasinaudoti suteikta galimybe pasigerinti savo buitį ir naudotis nuotekų tinklais (Riešės, D. Riešės ir Zujūnų gyventojai) bei vartoti kokybišką vandenį (Zujūnų gyventojai), turi suskubti ir kreiptis į UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Svarbiausi prisijungimo tvarkos žingsniai
1. Kreiptis į UAB „Nemenčinės komunalininkas“, buveinės adresas Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir gauti technines sąlygas.
Techninių sąlygų gavimui reikia pateikti:
- žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
- topografinio žemės sklypo plano kopiją.
2. Gavus technines sąlygas, kreiptis į projektavimo įmonę, kuri paruoš supaprastintą statinio projektą.
3. Projektą suderinti su UAB „Nemenčinės komunalininkas“.
4. Pateikti prašymą ir sudaryti vandens pirkimo ir (ar) nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Zujūnuose, Riešėje bei Didžiojoje Riešėje nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (Zujūnuose, D.Riešėje, Riešėje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-090 pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra vertė sudaro 16,232 mln. litų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,89 proc.) bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (5,11 proc.) lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje adresu www.vrsa.lt ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ internetiniame puslapyje adresu www.nemenkom.lt

Taip pat papildoma informacija gyventojams apie projektą:
Už statybos darbus objekte atsakingas asmuo:
Rangovas UAB „KRS“
Darbų vykdytojas Jan Svorobovič
Tel.: 8 652 88782
arba
Projektų vadovas
Justinas Janušas
Tel.: 8 699 93987
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Už projektavimo darbus Riešės ir D. Riešės gyvenvietėse atsakingas asmuo:
Projektuotojas UAB „Sweco Lietuva“
Projektų vadovė Genė Umbrasaitė
Tel.: 8 685 29542
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Už projektavimo darbus Zujūnų gyvenvietėje atsakingas asmuo:
Projektuotojas UAB „Infrastruktūros inžinerija“
Projekto vadovas Raimundas Kanapickas
Tel.: 8 612 40644
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Už gyventojų pasijungimo prie tinklų informaciją ir kitus klausimais atsakingas asmuo:
Užsakovas UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Direktoriaus pavaduotojas Josif Taraškevič
Tel.: 8 685 58125
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Sausis 2023
27
Penktadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.