UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77

Parama projektui įgyvendinti skirta pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė – 15,5 mln. litų, iš jų 13,18 mln. litų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, 1,55 mln. litų - Valstybės biudžeto lėšomis, 0,77 mln. litų sudaro Vilniaus rajono savivaldybės administracijos finansavimas. Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2014 m. gegužės mėn.

Viso planuojama nutiesti 15 km vandentiekio (Zujūnų gyv.) ir 40,5 km nuotekų tinklų (Riešėje – apie 13 km, D. Riešėje – apie 7,5 km, Zujūnų gyv. – apie 20 km). Nuo statybos darbų pradžios, t.y. nuo 2012 m. gegužės mėn. 23 d., rangovas UAB „KRS“ paklojo 12.109,52 m magistralinių nuotekų tinklų, kas sudaro 21,84 % numatyto kiekio. 2013 m. gegužės ir birželio mėnesiais nuotekų tinklai buvo įrenginėjami D. Riešėje – Rūtų, Mokyklos, Šiaurinėje, Žvėrališkių gatvėse, o Riešėje – ruože tarp Riešės ir D. Riešės, taip pat Vėjų, Vaivorykštės, Aušros, Kalvų ir Žiedo gatvėse. Šių metų liepos mėn. buvo pradėta įrenginėti nuotekų tinklus D. Riešėje – Kooperatyvo, Rožių, Riešės, Kaštonų, Mėtų gatvėse, o Riešėje – Gluosnių, Suopių, Bajorų, Riešutų, Miško, Beržų, Ežero gatvėse. Taip pat buvo tęsiami anksčiau pradėti tinklų klojimo darbai kitose gatvėse.

„Projektavimo, derinimo bei tiesimo darbai yra ilgai užtrunkantis, daug laiko ir darbo sąnaudų reikalaujantis procesas. Įvykdytais darbais esu patenkintas ir šiuo metu vykdomi darbai neatsilieka nuo grafiko. Taip pat esu patenkintas vykdomų darbų sklandumu ir tikiuosi, jog taip bus iki projekto pabaigos“, - komentuoja projektų vadovas J. Janušas.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas, taip pat bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki Europos Sąjungos keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą, bus suteikta galimybė 2108 gyventojams pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir 3468 gyventojams nuotekų tvarkymu.

Norintys prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo turi pateikti prašymą projektavimo (techninėms) sąlygoms gauti adresu: UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.
Prie prašymo pridedami šie dokumentai (kopijos):
- žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
- žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
- išpildomoji nuotrauka su pažymėtais esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais;
- sklypo ribų planas;
- pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
- situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra);
- žemės sklypo bendraturčių notaro patvirtinti sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybes teise);
- statinių (patalpų, butų) kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
- statinio (statinių, patalpų, butų) bendraturčių notaro patvirtinti sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybes teise).

Prisijungti prie centralizuotos sistemos gyventojų neįpareigoja jokie teisės aktai, tačiau Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja saugius nuotekų tvarkymo būdus, į kuriuos gyventojai privalo atsižvelgti. Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus gyvenamųjų namų kvartaluose, gyventojai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie UAB „Nemenčinės komunalininkas“ sukurtos infrastruktūros.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje adresu www.vrsa.lt arba UAB „Nemenčinės komunalininkas“ internetiniame puslapyje adresu http://nemenkom.lt

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Sausis 2023
27
Penktadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.