UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


2014 m. rugsėjo 4 d. projekto užsakovas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir rangovas UAB „Kamesta“ pasirašė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ rangos sutartį, pagal kurią numatoma nutiesti daugiau kaip 15 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 15 km naujų nuotekų tinklų, su atšakomis iki gyventojų sklypų ribos. Numatoma, kad prie naujai nutiestų tinklų galės prisijungti 565 būstų gyventojai. Pastatyti nauji vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginiai Paberžės kaime užtikrins vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą pagal visus aplinkosauginius reikalavimus bei normatyvas. Visus projekte numatytus darbus planuojama užbaigti iki 2016 m. pabaigos.
Šiuo metu vykdomi tiek tinklų tiesimo darbai, tiek gerinimo bei valymo įrenginių statybos. Nuo darbų pradžios Paberžės kaime ir Anavilio kaime paklota apie 18 648 m naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, iš jų: 8 563 m naujų vandentiekio tinklų ir 10 085 m naujų nuotekų tinklų. Taigi atlikta apie 69,5 proc. numatytų darbų. Tinklų tiesimo darbai vykdomi: Kumetyno g., Bitininkų g., Saulės g., Tuopų g., Kaštonų g., Žiedo g., Aušros g., Pakalnės g., Sodų g., Naujoje g., Mokyklos g., Tolimoje g., Vilniaus g., Lauko g., Tulpių g., Sodų g. 2, Klevų g., Gėlių g., Bažnyčios g., Smėlio g., Darbininkų g., Vilties g., Lygialaukio g. Paberžės kaime statomuose vandens gerinimo įrenginiuose jau išbetonuotas rostverkas ir pamatai, taip pat pastatyti du vandens gerinimo filtrai bei sumontuotos pastato metalinės konstrukcijos. Statomuose nuotekų valymo įrenginiuose išardyti technologinio rezervuaro sienų klojiniai bei montuojami perdangų klojiniai bei stoginės metalinės konstrukcijos. Darbai vykdomi skandžiai ir neatsiliekant nuo suderintų grafikų.

Informacija gyventojams
UAB „Nemenčinės komunalininkas“ visus gyventojus, kurių gatvėse vykdomi projekto įgyvendinimo darbai, t.y. įrengiami centralizuoti vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklai, kviečia pasinaudoti išskirtine galimybe prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.
Norintys prisijungti prie šio projekto metu nutiestų tinklų gyventojai turi pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti bendrovėje UAB „Nemenčinės komunalininkas“, adresu Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė. Prie prašymo reikalinga pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją. Vadovaujantis išduotomis prisijungimui reikalingomis sąlygomis turi būti paruoštas pasijungimo prie centralizuotų tinklų projektas. Tuomet gyventojai pagal parengtą projektą turi nuo naujai paklotų centrinių tinklų prisijungti iki gyvenamojo namo. Atlikus pasijungimo darbus ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Nemenčinės komunalininkas“.
Gyventojai raginami aktyviai reaguoti į vykstančius pasikeitimus jų rajone ir nieko nelaukiant pradėti ruoštis prisijungimui prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kviečiama suskubti su sąlygų išsiėmimu dar ir todėl, kad vis dar dirbant rangovams, visus neatitikimus ar iškilusius keblumus bus galima pabandyti išspręsti su jų pagalba.
Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama tel. (8 5) 237 2772.

Trumpa informacija apie projektą
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką, kuris bus administruojamas pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3.880.690,69 Eur. 3.672.228,20 Eur skiriami iš LR valstybės biudžeto, 208.462,49 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda projektą įgyvendinantys partneriai Vilniaus rajono savivaldybė ir bendrovė UAB „Nemenčinės komunalininkas“.
Projektas prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo. Taip pat prie aplinkos kokybės gerinimo, bus užtikrinta neigiamo poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai prevencija.
Įgyvendintas projektas minėtų kaimų gyventojams suteiks galimybę vartoti švarų, kokybišką bei sveiką vandenį, taip pat užtikrins aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų tvarkymą.

Kontaktinis asmuo:
UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Direktoriaus pavaduotojas
Josif Taraškevič
Tel. (8 5) 238 1156

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Liepa 2024
24
Trečiadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.