UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77

    Projektas vykdomas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje Zujūnų, Riešės bei Didžiosios Riešės gyvenvietėse. Viso planuojama nutiesti 15 km vandentiekio ir 40,5 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prijungti 2108 gyventojus, prie nuotekų tinklų – 3468 gyventojus. Šiems gyventojams bus užtikrintas kokybiškas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Zujūnų, Riešės ir Didžiosios Riešės gyvenvietėms tinklų įrengimas yra būtinas.

   Vienas svarbiausių efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų - užtikrinti, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Vykdomas projektas tiesiogiai atitinka šį tikslą, juo bus sumažinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skirtumai tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių. Projektas taip pat tiesiogiai atitinka Sanglaudos veiksmų programos 3 prioriteto uždavinį: „1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra". Taip pat atitinka ir Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginį plėtros planą.

   „Dabar vykstantys projektavimo darbai yra sudėtingiausias etapas, sunaudojantis daug darbo laiko derinant su įvairiomis institucijomis. Nuo darbų atlikimo grafiko neatsiliekama, visi darbai vyksta sklandžiai ir tikimės, kad sklandžiai vyks ir toliau", - teigia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Kondratovičius.

   Jau yra atlikti šie pagrindiniai projektavimo darbai: suderintos nuotekų išvadų vietos; Riešėje – atlikta 70% tinklų profilių projektavimo, atiduotas projektas ekspertizei ir analizei dėl slėginės nuotekynės tinklo nuo pagrindinės nuotekų siurblinės iki Molėtų g., atiduotas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai dėl tinklų ir elektros kabelių klijimo valstybinėje žemėje; D. Riešėje – paruošti Ežero g. eskizai su planuojamais tinklais ir pateikti peržiūrai Vilniaus regiono keliams, gauti duomenys apie esamus siurblius ir jų galingumus siurblinėje, tęsiami derinimai su gyventojais dėl tinklų klojimo jų privačiuose sklypuose, suderinti gatvių profilių brėžiniai.

   „Šiuo metu taip pat parengtas buitinių nuotekų slėginės linijos projektas tarp M. ir D. Riešės, atlikta jo ekspertizė, vykdoma procedūra pritarimui statyti. Visose gyvenvietėse atlikti topografiniai tyrinėjimai. M. ir D. Riešėje atlikti geologiniai tyrinėjimai, vykdomas tinklų projektavimas", - komentavo FIDIC inžinierius Bronius Vepštas.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2014 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje adresu www.vrsa.lt


Susitikimas su Riešės gyventojais
pic

Susitikimas su D. Riešės gyventojais
pic

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Gruodis 2023
8
Penktadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.